| contact | nl | en
Naar blog overzicht

Weinig onderwerpen werden zo gehypet als blockchain. De oorzaak is het ogenschijnlijk blijvende succes van Bitcoin, een succesvolle toepassing van de blockchaintechnologie.

De vraag rijst dan ook of industriële toepassingen eenzelfde potentieel hebben en waar de valkuilen liggen.

Een ‘distributed ledger’ vormt de kern van een blockchaintoepassing. Het is wat te vergelijken met een kasboek waarin alle in- en uitgaande bewegingen gemeld worden met de noodzakelijk info. De blockchainsoftware zorgt er voor dat enkel geautoriseerde partijen toegang hebben tot het bewuste grootboek.

Zij kunnen er wijzigingen in aanbrengen maar die wijzigingen worden meteen overgenomen in het ledger, zodat alle partijen daar tegelijk weet van hebben. De aangebrachte wijzigingen kunnen ook niet teruggedraaid worden, zij vormen een nieuwe block in de blockchain. Het decentrale en niet-terugdraaibare karakter van de blockchaintechnologie opent ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden.

Rechtstreekse communicatie

Machines worden slimmer. Maar toch blijft er nog heel wat menselijke inbreng nodig, voornamelijk in het plannen van allerlei interacties met externe partijen. Denk aan de aankoop en aanvoer van grondstoffen en het inplannen van onderhoudsacties. Wat als we die acties nu eens zouden implementeren in de blockchainfilosofie?

Laat ons starten met de aankoop van grondstoffen. Nu werkt het zelfs in de meest geautomatiseerde bedrijven nog als volgt: vanuit de productie krijgt de aankoopdienst het sein dat een grondstof zijn kritieke minimumhoeveelheid bereikt. Die boodschap loopt op diverse manieren binnen: via het productieplatform, rechtstreeks via sensoren in de voorraad (een niveausensor in een tank bijvoorbeeld) of zelfs nog face-to-face (de magazijnier licht de bevoegde inkoper in).

De aankoopdienst gaat op zoek naar de beste leverancier op dat moment. Nadat de keuze gemaakt is, ontvangt de leverancier de concrete vraag, moet hij nakijken of er voldoende voorraad is en het order bevestigen. Een prima werkwijze maar… omslachtig en met veel kans op fouten.

Een blockchainsysteem kan dit sterk vereenvoudigen op voorwaarde dat alle partijen hun data delen. Als de informatie vanuit de voorraad rechtstreeks in een blockchain gedeeld wordt en dat gebeurt ook aan de leverancierszijde met de nodige en beschikbare voorraden, gewenste prijzen, kwaliteiten, approvals, certificaten en levertermijnen dan kan er een blockchainsysteem ontstaan waarbij men aan aankoopzijde enkel de vraag moet activeren, waarna de blockchain automatisch de ideale leverancier eruit pikt en de transactie opzet.

Minder werk voor de inkoop, want het hele proces verloopt automatisch. Ook minder werk aan de verkoopzijde, want zij hoeven niet te investeren in verkoopdiensten, communicatie en marketing. Voldoen aan de vereisten van de koper volstaat om een verkoop te genereren.

Hinderpalen 

De aandachtige lezer zal ongetwijfeld opmerken dat dit verhaal theoretisch klopt maar in de praktijk wellicht weinig zal voorkomen. De reden is eenvoudig: bedrijven zijn veelal trouw aan leveranciers, ook al is de prijs iets duurder of de levertermijn iets langer dan die van een concurrent.

Belangrijker nog zijn de specifieke eisen die een bedrijf aan een product stelt. Dit voorbeeld stipuleert dat meerdere aanbieders eenzelfde product aanbieden. Dat impliceert een zeer courant product.

De toepasbaarheid valt of staat hiermee, want hoe specifieker het product, hoe minder aanbieders en hoe kleiner de kans op een succesvolle blockchain. Bitcoin heeft dit probleem uiteraard niet want een eenvormiger product dan geld is moeilijk te vinden. Het is dus nog even wachten op toepassingen van dit type.

Gevoelige informatie delen 

Iets waar blockchain wel sterk in is, is haar eigenschap om veilige transacties te garanderen. In tijden van cybercriminaliteit en bedrijfsspionage klinkt dat zeer aanlokkelijk. Nu is het delen van manuals, tekeningen en specificaties een bron van gevaar.

Hackers kunnen ze makkelijk onderscheppen. Elke update herhaalt het deelproces zodat klanten over de meest recente versie beschikken. Blockchain maakt het mogelijk om de bewuste documenten enkel aan de toegekende groep te laten zien. Zo is de uitgever van het document er van verzekerd dat zijn klanten altijd over de recentste versie beschikken.

Dat blockchain de komende vijf jaar een grote impact zal hebben op ons dagelijks leven leidt geen twijfel. Maar wat de industrie betreft, blijft het koffiedik kijken. Voor het delen van gevoelige informatie en tracering van goederen lijkt het verleidelijk.

 

Bron: Engeneeringnet.be